SUSUNAN PENGURUS

Ketua Umum : Tri Agus Setiawan
Wakil Ketua : Yoky Ekantara
Wakil Ketua : Ari Kurniasih
Sekretaris Umum : Satrio Daksa Prayoga
Wakil Sekretaris : Siti Lailatul Maghfiroh
Bendahara Umum : Arif Wibowo
Bendahara : Dian Rositasari
Kabid Kelembagaan : Abdul Razak Naufal
Anggota Bidang Kelembagaan : Khusnul Khotimah
Kabid Usaha dan Kerjasama : Agus Ilyas
Anggota Bidang Usaha dan Kerjasama : Diena Faradilla
Kabid Keanggotaan & PSDM : Yusak Laksmana
Anggota Bidang Keanggotaan & PSDM : Intan Faizah
Ketua Sistem Pengendalian Internal (SPI) : Hernawa S
Anggota SPI : M. Syukron

PENGAWAS SYARIAH


Ketua                                    : Ahmad Subagyo
Anggota                                : T. Safriza
Anggota                                : Rinda Asytuti

PENGAWAS KOPERASI


Ketua                                    :  Rindiana Larasati

Anggota                                :  Djauhari J. Sitorus

Anggota                                :  Rieska Suryani

Anggota                                :  Ina Sawitri

Anggota                                : Leonardo A.AT Sambodo, PH.D

PENGURUS


Direktur Utama                      :  Tri Agus Setiawan

Wakil Direktur                        : Dienna Faradilla

Direktur Operasional             :  Yoky Ekantara

Funding & Financing             :  Muhammad Aziz

Administrasi Keuangan         : Satrio Daksa Proyoga

Kasir dan Customer Service  : Intan Fauziah